CURS 2020 - 2021

Oferim formació, orientació, inserció i acció comunitària

Troba el que necessites!

Dades d'impacte 2019-2020
2092

persones ateses650

persones formades

 

60

persones voluntàries

 

304

itineraris d'inserció

 

30

nacionalitats convivint

 

3

iniciatives d'economia social i solidària

 

109

ofertes laborals

 

144

famílies ateses amb persones dependents a càrrec

 

contribuïm amb els ods de l'agenda 2030

Per garantir que totes les persones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, accés als serveis bàsics, a noves tecnologies apropiades i a serveis financers.  Per la promoció de la salut mental i el benestar. 

Per la participació plena i efectiva de les dones, per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions i per la millora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, per tal de promoure l’apoderament de les dones.  


Promoure la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses, així com garantir un treball digne per a tots els homes i dones. 

Per potenciar i promoure la inclusió social i econòmica de totes les persones, garantint la igualtat d’oportunitats per reduir la desigualtat dels resultats.  


Per disminuir la generació de residus mitjançant el reciclatge i la reutilització.