Sin nombre
MISSIÓ
Acollim, orientem i acompanyem – des de la nostra identitat cristiana i amb voluntat de servei – les persones més desfavorides, del prat de llobregat, per al seu apoderament i inclusió social i comunitària.
Sin nombre
VISIÓ
Volem ser l’entitat social referent al Prat de Llobregat en l’atenció a les persones més vulnerables, oferint un conjunt de serveis d’acollida, orientació, formació i inclusió, tot vetllant per una atenció personalitzada, holística i propera.
Sin nombre
VALORS
En el dia a dia de l’entitat, i des de la nostra identitat cristiana, vivim i promovem aquests valors:      

ACOLLIDA, RESPECTE, RESPONSABILITAT, COMPROMÍS, JUSTÍCIA SOCIAL, SOLIDARITAT, INTERCULTURALITAT I SOSTENIBILITAT.

Si vols saber més de nosaltres, feu clic en el següents apartats:

Història
Junta Directiva
Equip coordinador
Voluntariat