Informem i orientem les persones nouvingudes sobre els diferents recursos i serveis d’acollida del municipi i les recolzem en el seu procés d’adaptació.

Gestionem un servei d’orientació sociolaboral i una borsa de contactes per a persones que cerquen feina en l’àmbit de l’atenció domèstica i/o la cura de persones dependents.

Oferim un servei d’orientació i acompanyament a famílies amb persones dependents al seu càrrec, i les posem en contacte amb els perfils més apropiats de les persones cuidadores de la borsa.Àrea d’orientació:

raquel.galicia@cpsfrancescpalau.cat

686 968 649