Mes de maig amb la mirada posada en la salut de les dones.

El mes de maig es tanca amb la celebració, el dia 28, del Dia Internacional

d’Acció per a la Salut de les Dones.

Elles, les dones, representen un 72% de les persones que participen en els

cursos i tallers del nostre Centre.

D’altra banda, arrosseguem encara les seqüeles del temps fort de la

pandèmia, i no oblidem que, en molts casos, la dona porta la pesada

càrrega de la conciliació entre família i feina, així com la responsabilitat de

les cures, situacions que s’agreugen en el cas de les persones immigrades.

Tot això ens ha portat a oferir al llarg d’aquest mes, amb el suport de

l’Àrea de Salut Pública de l’Ajuntament del Prat, el taller, en tres sessions,

de Gimnàstica Emocional, guiades per l’educadora emocional Liliana

Navarrete. Hi han participat més de 25 persones (també homes), que han

valorat molt positivament els exercicis realitzats i les eines que se’ls han

proposat per treballar les pròpies emocions.

També en relació amb aquest dia Internacional, la nostra companya Raquel Galicia, treballadora social i responsable del Projecte de cures del

Centre, ha participat en una taula rodona sobre “Salut, treball i gènere”, al Centre de Promoció Econòmica, on ha quedat palesa la necessitat

d’abordar conjuntament aquests tres eixos, que afecten directament a la salut física i emocional de les dones.