Amb data de 6 de juliol de 2021 l’associació Centre de Promoció Social Francesc Palau,
en reconeixement a la seva tasca, ha estat reconeguda com a Entitat Declarada
d’Utilitat Pública per la Generalitat de Catalunya d’acord amb el traspàs de funcions de
l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració
d’utilitat pública de les associacions i fundacions.
Estem molt contentes del reconeixement a la tasca que portem realitzant tants anys
en benefici de les persones més vulnerables del nostre entorn i per la possibilitat que
els vostres donatius tinguin beneficis fiscals (desgravació de fins al 80%).