suport a l'atenció domiciliària

Informem sobre les diferents possibilitats i recursos del territori. Les acompanyem i les posem en contacte amb els perfils més adients de les persones vinculades a la nostra borsa de contactes, fent el recolzament a la seva incorporació.


formació per a famílies cuidadores

Espai de reflexió, formació i acompanyament en cures per a les famílies amb persones dependents a càrrec.


RESPONSABLE D'ÀMBIT DE LES CURES

RAQUEL GALICIA

RAQUEL.GALICIA@cpsfrancescpalau.cat

 

93 379 36 31 / 686 968 649

 

C/cadaqués, 2-16, 2a planta