CERTIFIQUEM LA NOSTRA CONTRIBUCIÓ ALS ODS DE L’AGENDA 2030


Els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), també coneguts com a Objectius Mundials, es van adoptar per tots els estats membres de les Nacions Unides el 2015 com una crida universal per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat per a 2030.Són 17 objectius interrelacionats, desglossats en 169 metes, per equilibrar la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social amb el compromís de no deixar ningú enrere.

El Mercat Social de la Federació Catalana de Voluntariat Social ens va facilitar una auditoria que certifiqués la nostra contribució als ODS.

L’informe d’auditoria acredita que la nostra entitat compleix 63 de les 169 metes establertes.