Acollim les persones nouvingudes i les informem i orientem sobre els diferents recursos i serveis d’acollida del municipi. Alhora, les acompanyem i recolzem en el seu procés d’inserció.

servei d'orientació sociolaboral

A través d’un pla de treball individual fem l’acompanyament i seguiment per aconseguir una millora de la qualitat de vida, ja sigui a nivell social, laboral, formatiu...


borsa de contactes

Adreçat per a persones que cerquen feina en l’àmbit de l’atenció domiciliaria. Ajudem les persones a preparar-se per a oferir una feina professional per tal de garantir una atenció de qualitat.


Accions del servei de cures:
curs d'atenció a persones dependents

Formació intensiva de 12h especialitzada en aquest sector laboral.


cafè de les cures

Espai d’intercanvi i reflexió grupal amb les cuidadores ateses al servei d’orientació, dins d’un context de formació contínua teòrica i pràctica.


espai terapèutic

Sessions terapèutiques grupals amb la psicòloga per acompanyar els processos derivats del fet migratori i altres situacions sobrevingudes.


RESPONSABLE D'ÀMBIT DE LES CURES

RAQUEL GALICIA

RAQUEL.GALICIA@cpsfrancescpalau.cat

 

648 669 990

 

C/cadaqués, 2-16, 2a planta